Búracie práce a úprava kaštieľa Fričovce

Búracie práce a úprava kaštieľa Fričovce

Pri rekonštrukcii kaštieľa vo Fričovciach bolo potrebné realizovať aj búracie práce. S týmto si poradila naša firma, ktorá v druhom trakte kaštieľa likvidovala stavbu v dezolátnom stave. Súčasťou dohodnutých prác bol aj odvoz a likvidácia nepotrebného materiálu. Po odstránení nepotrebnej stavby sme upravili a zarovnali terén. Použili sme pri tom vlastné mechanizmy z nášho vozového parku.