Zemné práce na diaľnici

Zemné práce na diaľnici

Aj naša firma sa ako subdodávateľ  zapojila do rozbehnutej výstavby diaľnice D1 na východe Slovenska. Našou úlohou boli zemné práce - vyrovnanie pozdĺžnych a priečnych nerovností v kopcovitom teréne. Časť výkopovej zeminy bola odvezená, časť sa využila na vyrovnanie terénu. Na zemné práce a odvoz zeminy sme využili vlastnú techniku.