Úprava okolia rodinného domu

Úprava okolia rodinného domu

Z poverenia majiteľa rodinného domu v obci Víťaz sme sa chopili úlohy upraviť pozemok v okolí domu. V tomto prípade bolo treba zeminu priviezť a rozmiestniť do roviny.