Výstavba čerpacej stanice Slovnaft v Š trbe

Výstavba čerpacej stanice Slovnaft v Š trbe

V blízkosti novej diaľnice pod Tatrami sme v katasrálnom území Štrby dostali zákazku na zemné práce. Pripravili sme podklad a základy pre novú čerpaciu stanicu. Súčasťou terénnych úprav bolo aj odstránenie kríkov a stromov, zhutnenie zeminy, zaistenie stability stien základov, odvodnenie a výkopy pre inžinierske siete.