Výstavba chodníkov, kanálu a autobusovej zastávky v Hrabušiciach

Výstavba chodníkov, kanálu a autobusovej zastávky v Hrabušiciach

V Hrabušiciach sme dostali zákazku na realizáciu chodníka, odpadového kanála pod chodníkom a vybudovanie podkladu pod autobusovú zastávku. Na terénne úpravy a vykopanie kanála sme použili minibager a ďalšie vlastné mechanizmy z nášho vozového parku. Po zasypaní odpadových rúr, sme vyrovnali a zhutnili terén a po vysypaní štrkom sme pripravili ideálnu podkladovú vrstvu pod betónovú dlažbu. Rovnakým spôsobom sme postupovali aj pri autobusovej zastávke.